079 - 316 50 73 info@dezorgpraktijk.nl

Algemene Informatie

Er zijn een aantal zaken die vallen onder de algemene informatie.

Bejegening. Zorgvuldige bejegening is een van de meest belangrijke randvoorwaarden voor goede zorg. Daarom worden de officiële richtlijnen gehanteerd.

Huisregels. Om uw verblijf in De Zorgpraktijk zo spoedig mogelijk te laten verlopen, zijn een aantal huisregels opgesteld.

Klachten regeling. Wij doen er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling door ons.
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, kijk dan hier hoe dan verder.

Privacy Policy. Natuurlijk gaan we in De Zorgpraktijk zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom zijn er naast de Wet bescherming persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Tarieven. Op deze pagina vindt u de tarieven en de betalingsvoorwaarden van De Zorgpraktijk.

Let erop, indien u een behandeling wilt annuleren, doe dit dan ten minste 24 uur van te voren!

Vergoedingen. Een overzicht van alle zorgverzekeraars met premies van AV en basisverzekeringen, linken en ver- goedingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.